Aktivity mimozemských inteligencí Nephilim a genetická manipulace 5

I v tomto díle budeme prezentovat velmi provokativní hypotézy a teorie, které se dotýkají Atlantidy, pre-diluviální historie a příchod (skutečně velmi zjednodušeně a lidově řečeno) destruktivních sil na naší planetu. Obzvláště pak Bible obsahuje poměrně velké množství poměrně velké množství odkazů na jisté klíčové události.

Aktivity mimozemských inteligencí Nephilim a genetická manipulace 4

Sir Leonard Wooley ve své knize „Ur Chaldes“ napsal: „Stále nejsme schopni vysvětlit, odkud se vzali obyvatelé prvních ras v oblasti Mezopotámie. Stejně tak nevíme, odkud čerpali na svou dobu neuvěřitelné vědomosti a znalosti. Zeje zde před námi jakási nepochopitelný prázdný prostor v událostech, které jsou stále zahalené mlhou.“ A profesor W. B. Emery napsal v materiálu „Archaický Egypt“: „Zhruba před 3400 lety př.n.l. došlo v Egyptě k radikálním změnám, které posunuly tuto civilizaci na zcela novou kvalitativní úroveň fungování. Monumentální architektury, neuvěřitelné astronomické znalosti a písmo se objevily jako mávnutím kouzelného proutku. Bohužel nejsme schopni zachytit linie a mechanismy, které za tímto náhlým přerodem ve skutečnosti stály. Můžeme se zatím jen a pouze domnívat.“

Aktivity mimozemských inteligencí Nephilim a genetická manipulace 3

Poté co základní infrastruktura Atlantidy byla ustanovena, snažila se mimozemská rasa ustanovit cosi, co bychom v soudobé terminologii mohli označit za „Nový Pořádek“ s využitím, resp. zneužitím mnohých obyvatel tohoto kontinentu resp. civilizace. Logický výklad záměru mimozemských bychom mohli připodobnit rčením: „Lepší panovat v pekle než sloužit v nebi“.

Stránky

Top