GREGG BRADEN: Život vo virtuálnej realite

V roku 1940 prenikol ›› Konrad Zuse (vyslovuj Zús), muž, ktorému sa pripisuje skonštruovanie prvých počítačov, do podstaty spôsobu ako by vesmír mohol fungovať. Keď tak spravil, prišiel tiež na nový náhľad na našu úlohu v stvorení. Keď vymýšľal programy do prvých počítačov, položil si otázku, ktorá znela viac ako z románu, ako seriózna vedecká možnosť.

Editoriál: GREGG BRADEN

Iskra v oku a nezlomná energia plná nadšenia v zdieľaní Poznania. Skutočná osobnosť na preplnenom poli spirituálnych a motivačných rečníkov. Oháňať sa rôznymi vedeckými výskumami a dodať tak punc tisíckrát prepraným a viac-menej vyblednutým heslám je pomerne obvyklé. To ale rozhodne nie je prípad Gregga Bradena. Je výnimočný, rovnako ako jeho život!

Vladislav Trávníček: MEZI ESOTERIKOU A FYZIKOU

Nové pohľady na záhady a tajomstvá fyziky. Do ezoteriky sa totiž zdanlivo dá zaradiť všetko, čo sa nedá zaradiť inam. Dalo by sa povedať, že ezoterika sa zaoberá poznatkami, ktoré sa dosiaľ nedočkali uznania. Kniha pojednáva o rôznych zaujímavých javoch a o tom, ako sa dajú skúmať, vysvetliť a zaradiť. Aj aké máme voči nim predsudky alebo ich naopak využívame neodborne a neopatrne.

Věda jako celek: Propojení hmoty & ducha III.

Budeme-li chtít vyplnit duchovní vakuum vytvořené tím, čím se věda stala, potřebujeme rozvinout zcela rozdílnou znalostní bázi – takovou, v níž jsou prvořadé hodnoty, etika, osobní rozvoj a duchovní růst. Je důležité říci, že i přes ztrátu duchovních kořenů zůstává věda slušným pokusem objevit nová fakta a potvrdit pravost těch stávajících. Nicméně tak, jako dnešní vědci vyvinuli nástroje k proniknutí tajemství fyzických, vědci budoucnosti vyvinou prostředky k proniknutí až za fyzikální hranice.To znamená vývoj dosud nepoužívaných druhů vnímání – v podstatě naše „vnitřní smysly“ – do té míry, ve které budou tak užitečné v hledání znalostí a porozumění stejně tak, jako našich důvěrně známých pět fyzických smyslů.”

Stránky

Top