Utopie, nebo vědomý krok na další stupeň vývoje?

Takže proč pořád nemáme tyhle zázračné technologie? Není to jen o tom, že vlivní lidé se zuby nehty drží svých vydobytých elitních pozic. Velký podíl na tom máme i my – především proto, že tuhle změnu nepožadujeme. Tím neříkám, že máme jít do ulic a demonstrovat před budovami vlády. Někdy to může pomoct, někdy ne, ovšem když už na to dojde, mohou převládnout emoce a i ušlechtilé záměry se mohou změnit ve zbytečnou destrukci.

Pán Keshe dnes napísal list adresovaný celému ľudstvu (EN)

Píše v ňom o potrebe ľudstva posunúť sa ďalej. Zanechať zbrane, zbytočné vraždenie vlastného druhu, zotročovanie a mocenský systém presadzovania si vlastného ega. Vybrať sa cestou mierumilovnej civilizácie, žiť v harmónii s prírodou, využiť technológiu na zaobstaranie dostatku jedla, energie a zdravia pre všetkých. Cestovať do vzdialených kútov vesmíru a pripojiť sa k medzigalaktickej rodine.

Čo sú HÓROVE USMERŇOVAČE ENERGIE? 11

Ako už bolo uvedené, valce môžu obsahovať rôzne náplne, ktoré určujú rozdiely v ich vlastnostiach. Na začiatku by ste mali používať valce s dvoma typmi náplne. To vzhľadom na všeobecnú nepripravenosť a neuspokojivý stav energetického systému väčšiny ľudí, niečo, čo odráža choroby a problémy ktoré nás kvária.

Nové náboženství pro 21. století

Náboženství bez náboženství.
Víra v lásku.
Lidé vědomi si své jednoty.
Je to to, co nás spojuje, aniž bychom spolu museli souhlasit.
Je to touha po lepší budoucnosti, vůle změnit svůj osud, síla myšlenky, která nezanikne.

Máme vizi společnosti založené na přátelství, života v míru, sen, který nosíme v srdci.

Ten sen nezanikne, dokud se nepoddáme víře, že si jej nezasloužíme.

Stránky

Top