Kapitola z knihy: Alexander Dubček. Pražské jaro. Sametová revoluce

Jak se volil prezident sametové revoluce? | 17. listopadu 1989 bylo pochmurné zimomřivé počasí. Podzim pomalu končil a zima se teprve chystala převzít vládu nad přírodou. V ranních hodinách toho dne nasedl A. Dubček v Bratislavě do vlaku směřujícího do Prahy, kde se měl setkat s členem vedení KS Itálie, poslancem Evropského parlamentu Luigim Collajanim. Ten ho v Praze očekával spolu s V. Slavíkem a jeho manželkou, aby mu sdělil potěšující zprávu, že Evropský parlament - skupina pro sjednocenou levici - navrhla udělit A. Dubčekovi cenu Andreje Sacharova za mimořádné angažování na obranu lidských práv. Po tomto setkání chtěli navštívit rodinu O. Jaroše, blízké přátele A. Dubčeka. Podle údajů Miloše Hájka, tehdejšího předsedy Klubu Obroda, z tohoto setkání mělo vzejít mj. i společné prohlášení A. Dubčeka, L. Collajaniho za socialistickou frakci Evropského parlamentu a M. Hájka za Klub Obroda, k současné situaci.

Starej se sám o sebe!

Tento text volně navazuje na mé zamyšlení Zvrácený svět.
Starej se sám o sebe! Měl by ses hlavně starat sám o sebe. Máš se snad špatně? Nestarej se o politiku, raději vydělávej peníze. Stejně s tím nic nenaděláš. Starej se radši o sebe.
Už jste někdy slyšeli podobnou větu? Já ano a docela často. Nejdříve od rodičů. Na každou mou poznámku o pokrytectví tohoto světa slýchávám pravidelně jednu z těchto odpovědí. Nemá cenu se s nimi dohadovat, vím, že tatínkovi začne tuhnout obličej a maminka se začne tvářit vyděšeně. Je to stejné, jako když se můj tatínek, zarputilý to antikomunista, dohadoval s mým dědou, komunistou. Tehdy ovšem věřil že je potřeba něco dělat. Dnes je přesvědčen o tom, že všechno spěje ke světlým zítřkům. Když se tehdy, před 30 lety dohadovali, co je v socialistickém Československu v nepořádku, babička a maminka měly znepokojený výraz. Stejně znepokojený výraz má maminka i dnes, když se se svým otcem dohaduji já.

Zdivočelá země

Varování: Tento článek je oslavou minulého, socialistického režimu. Upozornil jsem autora, že článek je nevyvážený, že socialistický řad, jak si ho pamatuji, nebyl procházkou růžovým sadem. Připomněl jsem mu prázdné obchody, šedivé, rozpadající se domy, zdevastované životní prostředí a nemožnost vycestovat za hranice. Odpověděl, že ví, že článek je nevyvážený, ale že je to reakce na nevyváženost článků v masmédiích, kde dnes bývá minulý režim napadán a hanoben naprosto neúměrně. Pokud tedy dokážete odfiltrovat jistý ideologický náboj, je to zajímavý text plný zajímavých čísel. Autorovi muselo dát práci tohle sepsat. Editor Zvědavec.org.

Politika a špionáž

V máji 1989 sa Kremeľ s Bielym domom dohodli o presune krajín strednej a východnej Európy zo sovietskej záujmovej sféry.
Dnes je už hádam všeobecne známe, že vysoká politika úzko súvisí s činnosťou spravodajských služieb. Najnovšia historická kapitola nášho národného údelu sa začala písať v 70. rokoch 20. storočia, keď vedenie sovietskeho Výboru štátnej bezpečnosti (KGB - Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti) dospelo k zisteniu, že spojenci Moskvy v strednej a východnej Európe sú politicky nespoľahliví a ekonomicky drahí.

Stránky

Top