Aká bola "revolúcia" v roku 1989 v Dunajskej Strede?

"80-te roky 20. storočia boli v Dunajskej Strede zaujímavé hlavne tým, že László Barak napísal do časopisu Irodalmi Szemle skrytú parafrázu na vtedajšie dunajskostredské pomery. Celý jeho text bol v metaforách, a aj napriek tomu bolo jednoduché zistiť, kto bol kto - o kom sa v tomto texte hovorí," začína svoje spomienky Ľubo Navrátil, v roku 1989 predseda Koordinačného výboru Verejnosti proti násiliu (VPN) v Dunajskej Strede. Barakov text koloval prakticky po celom meste a jeho autor sa podľa Navrátilových slov stal "na chvíľu takým vydedencom." Okrem toho kolovalo vyhlásenie "Několik vět", ktoré z Dunajskej Stredy podpísalo dosť ľudí. "Bývalí spolužiaci z vysokej školy sme sa stretávali v sobotu v pohostinstve Partizán (neskôr Zlatý klas), kde sme si vymieňali samizdatovú literatúru," spomína ďalej Navrátil.

O čom bola Charta 77? Pre koho mala význam? Kto prostredníctvom charty získal najviac? Kto je obeťou?...

Fakty, ktoré radi protagonisti novembra 1989 nepočujú. S odstupom času je čím ďalej tým ľahšie prehliadnuť lož, ktorá sa na občanoch Československa v roku 1989 uskutočnila. V rokoch 1969-1970 bolo približne 1000 funkcionárov KSČ formou vylúčenia z KSČ prevedených do „zálohy“, ktorá bola vytvorená s cieľom použitia v takých situáciách, akými boli založenie Charty 77 a 17. november 1989, ktoré boli projektované ako varianty. Určené osoby emigrovali do zahraničia s poslaním pôsobiť v politickej opozícii so spravodajským určením. Všetky okamžite dostali politický azyl, zamestnanie v exponovaných inštitúciách hostiteľských štátov alebo profesúry. Tieto osoby organizovali v zahraničí malé lobbystické nátlakové skupiny, ktoré si postupne vytvárali kontakty na medzinárodné organizácie a vlády štátov, zakladali vydavateľstvá, nadácie, organizovali zbierky finančných prostriedkov...

Memorandum prvej ponovembrovej generácie slovenskej mládeže

My, prvá ponovembrová generácia slovenskej mládeže,
prijímame dnes, teda 25. 08. 2009 pred tvárami verejnosti v Nových Zámkoch z príležitosti blížiaceho sa dvadsiateho výročia tzv. „Nežnej revolúcie“ zo 17. novembra 1989, týchto symbolických 17 bodov memoranda, v ktorých chceme vyjadriť naše svetonázorové uchopenie života našich dní:

Dopis ministrovi Kocábovi

Pane ministře Kocábe, mám dva syny, je mi 45 let. Bydlím ve vesnici u Teplic. Nemám ve svém okolí žádnou romskou rodinu. Jsem šťastná, že nemusím žít v beznaději jako obyvatelé Janova. V roce 1989 jsem byla na všech demonstracích v Teplicích a v Praze a moc jsem si přála demokracii a svobodu. To, co se teď tady na severu děje je horší než tenkrát. Svoboda nekončí tam, kde začíná nesvoboda druhého. Policie chrání (s prominutím) grázly před slušnými lidmi. Copak je to nesplnitelný sen ? Chci, aby ten, kdo nechce pracovat, klidně umřel hlady ! Ten, kdo si zničí byt, uřízne topení, ať zmrzne !

Stránky

Top