Zfalšovaná archeologie IV.

V nedávné minulosti došlo hned k několika záhadným nálezům, které archeologům pořádně zamotaly hlavu. Zhruba před 500 miliony let žili ve světových mořích malí živočichové, biology zařazovaní do kmene členovců. Tito předchůdci dnešních forem života, kteří se tak trochu podobali ráčkům nebo langustám, se úspěšně množili a doba jejich rozkvětu byla opravdu dlouhá - vymřeli až o 200 milionů let později. Ano, řeč je o trilobitech, nazývaných též „trojlaločnatci“. Ve srovnání s nimi jsme úplná nedochůdčata - podle dnešních odhadů vědy se první tvorové podobní člověku objevili na zemi až před třemi miliony let.

Zfalšovaná archeologie III.

V roce 1866 napsal britský deník Independent, že ve zlatém dolu Angels Creek v Kalifornii byla nalezena podivuhodná lebka; nacházela se v hloubce 39 metrů, pod několika vrstvami sopečného popele a štěrkopísku. Protože štěrkopísek, v němž byla lebka nalezena, pocházel z doby před pliocénem, usoudil majitel dolu James Mattison, že jde o vzácný nález; předal ji proto k dalšímu prozkoumání geologovi Albertu Scribnerovi. Až když Scribnerův asistent z nálezu odstranil (dost neodborně) zatvrdlou vrstvu geologického materiálu, začalo být zřejmé, že by mohlo jít o lidskou lebku.

HYPERBOREA III.

Měli jsme tu už hodně starých map. Na mnohých z nich oblasti kolem pólů nejsou zachyceny vůbec. Na mnohých je zakresleno nebo alespoň naznačeno něco, co mělo být Antarktidou. Jsou však i takové - i když těch už není tolik - kde je vykreslen i sedmý kontinent - Hyperborea. Snad nejslavnější z těchto zobrazení je Mercatorova mapa severního pólu (v plném rozlišení ›› zde).

Stránky

Top