NASSIM HARAMEIN: Mimozemšťané a zařízení na volnou energii – SLUNEČNÍ BOHOVÉ

Možná, že Sluneční bohové byli nazváni Slunečními bohy, protože používali Slunce... aby cestovali vesmírem... aby sem přišli.
Víte? Pokud vše je singularita, a pokud máte singularitu ve středu vaší lodi, pak pokud chcete cestovat z jedné singularity do druhé, můžete použít vaší lokální singularitu, vstoupit do vaší lokální singularity, abyste cestovali vesmírem.
V tomto případě byste šli buď do středu Země, která je spojena se středem Slunce, která je spojena středem galaxie, která je spojena se středem slunce, kam chcete jít, a z něj vyletíte.
Takže byste vyletěli přímo ze Slunce.
A to by vám dalo označení "Sluneční bohové".

Editoriál: SKRYTÉ ZNALOSTI

Tie priťahovali odjakživa. Ľudia boli a sú ochotní podstúpiť neuveriteľné veci, aby vedeli viac. Obzvlášť vyhľadávané sú znalosti, ktoré nie sú bežne dostupné. Tak nejak automaticky sa predpokladá, že to očiam skryté je dôležitejšie, ako to zjavné. Že to, za čo sa platia veľké sumy, je hodnotnejšie.

Stránky

Top