"KESHE FOUNDATION" - BUDE NUTNÁ KOORDINOVANÁ INICIATIVA?

Vážení čtenáři a samozřejmě i zájemci, kteří se zabýváte problematikou „Keshe Foundation“, společně s naším redaktorem, panem Kočarem, jsem pro vás připravil spektrum těch nejaktuálnějších a nejdůležitějších informací a událostí. Předně bych chtěl připomenout a zdůraznit, že mnoho událostí se dalo do velmi rychlého pohybu a věci se mění doslova ze dne na den. Nám nezbývá nic jiného než se přizpůsobit tomuto stavu. Naším přáním a vůlí je informovat vás pokud možno co nejobjektivněji a nejrychleji. Chceme i nadále být jakýmsi prostředníkem mezi centrem dr. M. T. Keshe a Vámi všemi, kterým není z různých důvodů lhostejné, co se právě děje a proč se tak děje.

DR. M. T. KESHE A VIZE NOVÉ BUDOUCNOSTI

Vážení přátelé, máte k dispozici unikátní video živého rozhovoru s dr. M. T. Keshem. Chtěl bych upozornit na fakt, že se nerodilo lehce, neboť zabezpečit přímý živý rozhovor s panem Keshem není jednoduchá záležitost. Vzhledem k tomu, že redakce našeho magazínu a ani redaktor jsme neměli nijak valné zkušenosti s organizací a technickým zabezpečením takového video projektu, omluvte prosím během prvních minut tohoto pořadu fakt, že došlo k jistému dolaďování ještě během živého přenosu.

Do konce tohoto týdne nás čeká prezentace další zcela revoluční novinky!

Vážení přátelé a příznivci našeho internetového magazínu, mohu Vám oznámit, že se v podvečerních hodinách podařilo úspěšně uskutečnit hodinový videorozhovor s dr. M. T. Keshe, a to v intencích, tak jak jsme v našem magazínu avizovali. Přesto, že byl pan Keshe velmi unaven z právě skončeného náročného briefingu, věnoval se našemu redaktorovi s maximální pečlivostí a velmi trpělivě odpovídal na všechny otázky.

Japonsko přijalo Keshe patenty!

Kesheho nadace s hrdostí oznamuje, že v pátek 2. 11. 2012 se Japonsko stalo dalším národem, který obdržel USB flash disk se SSP (SSP = Space Ship Program) programem od Kesheho nadace. Tento dar SSP programu byl předán prostřednictvím japonské ambasády v pátek 2. 11. 2012 ve 13:30 hodin.

Stránky

Top