Nepohodlné archeologické nálezy provokují i vzrušují

V historii vývoje člověka je sice stále ještě mnoho neznámého, přesto se zdá být v hlavních rysech jasno: i ti nejodvážnější badatelé jsou ochotni připustit stáří prvních lidí moderního typu nanejvýš na 125 tisíc let. Existují však nálezy, které do tohoto schématu nezapadají. Zatímco odborníci je považují za trestuhodné padělky či omyly a nehodlají o nich vůbec diskutovat, lovci záhad usilovně hledají důkazy jejich pravosti.

TAJOMSTVÁ DISKU Z NEBRY

Disk z Nebry je 3600 rokov starý artefakt z bronzu, ktorý podľa organizácie UNESCO predstavuje „najstaršie zobrazenie vesmírnych javov na svete.“ Disk je natoľko výnimočný, že spočiatku bol považovaný za archeologický podvrh. Vedecká analýza však preukázala, že sa nejedná o falzifikát a vzácny artefakt bol zaradený do zoznamu Svetového dedičstva organizácie UNESCO – ide o medzinárodný projekt na ochranu hmotného dedičstva ľudstva, ktoré je uchované v štátnom múzeu praveku v nemeckom Halle.

FAKTY X: Záhadná Inkova stopa z treťohôr

V blízkosti jazera Titicaca v bolívijských Andách bol v roku 2007 objavený skamenený odtlačok ľudského chodidla. Nebolo by na tom nič zvláštne, keby sa neskôr nezistilo, že odtlačok sa nachádza v hornine, ktorej vek sa odhaduje najmenej na 7 až 15 miliónov rokov. Vtedy však človek podľa zaužívaných dejín ľudstva ešte nemohol existovať. Kto teda v tom období kráčal po našej planéte Zem?

Stránky

Top