Utajená archeologie

Od přítele mi přišlo mailem, a protože i kdyby z toho všeho bylo jen jedno procento pravdivé, stojí to za zamyšlení.
MichalB

V roce 1982, na 61° sev. šířky na břehu řeky Lena (Rusko), 140 km nad Jakutskem ve výšce více než 105 až 120 metrů nad řekou v oblasti Diring-Jurjach Prilenskoj odkryla archeologická expedice Akademie věd SSSR nejstarší osídlení Ruska ze všech, co dosud známe.

Nádoba stará 500 miliónů let?

Termín „neurčitelný artefakt“ používají někteří archeologové při nálezu věcí, které v dané historické době nemají co dělat. Objevy tohoto typu jsou hlášeny z celého světa a s jejich určením mají problém i renomovaní vědci. Do tohoto „soudku“ patří také kovová nádoba, která se vyloupla z kamene po odstřelu skály v Dorchesteru ve státě Massachusetts v USA v roce 1852. Nikdo dodnes nedokázal vysvětlit, jak se toto umělecké dílo mohlo stát součástí skály, která byla přes 500 miliónů let neporušená.

Špičkové lékařství doby kamenné?

To, že v minulosti pravěké národy znaly některé vyspělé technologie a také ovládaly náročné lékařské zákroky, které používá dnes moderní medicína, dokazují četné archeologické nálezy. Co se týče dávného lékařství, učinil v tomto oboru velmi významné objevy v roce 1969 profesor Leonid Marmajarjan z univerzity v Ašchabádu ve Střední Asii, kam společně s kolegy z Leningradské univerzity podnikli vědeckou expedici.

Stránky

Top