OSHO: Zvuky pre sedem čakier 5. KRČNÁ ČAKRA

Višuddha (sanskr.) je 5. čakra, krčná čakra, komunikačné centrum. Symbolizuje ju lotos so šestnástimi okvetnými lískami. Je umiestnená medzi krčnou jamkou a ohryzkom, otvára sa dopredu. Základným princípom višuddhy je rezonancia bytia; jej zmyslovou funkciou je sluch; jej farbou svetlo modrá.

OSHO: Zvuky pre sedem čakier 4. SRDCOVÁ ČAKRA

Anaháta (sans.) je 4. čakra, čakra srdca, srdcové centrum. Symbolizuje ju lotos s dvanástimi okvetnými lístkami. Umiestnená je uprostred hrude v úrovni srdca, otvára sa smerom dopredu. Základným princípom anaháty je oddanosť, jej zmyslovou funkciou je hmat, jej farbou zelená, i ružová a zlatá.

OSHO: Zvuky pre sedem čakier 3. ČAKRA SOLAR PLEXU

Manipura (sanskrit) je 3. čakra, čakra solar-plexu, čakra pupka (sleziny, žalúdka alebo pečene). Symolizuje ju lotos s dvanástimi okventými lístkami. Je umiestnená uprostred hrude, otvára sa dopredu.
Základným princípom manipury je výstavba bytia; jej zmyslovou funkciou je zrak. Jej farbou je žltá až zlatožltá.

OSHO: Zvuky pre sedem čakier 2. SAKRÁLNA ČAKRA

Svadhistana (sanskr.) je 2. čakra, sakrálna čakra, centrum krížov; symbolizuje ju lotos so šiestimi okvetnými lístkami; umiestnená je v hornej časti krížov, asi na úrovni ochlpenia genitálií, otvára sa dopredu. Základným princípom svadhistany je tvorivé rozmnožovanie bytia; jej zmyslovou funkciou je chuť; jej farbou oranžová.

Stránky

Top