Prvotné zobrazenie Ježiša Krista?

kp.ru | Isté je len jedno: existuje zbierka pozostávajúca zo 70 veľmi starodávnych kovových kníh. Vo všetkom ostatnom si informácie protirečia. No ak sa niektoré potvrdia, ľudstvo získa písomné svedectvo skutočného života Ježiša Krista, ktoré vzniklo hneď po jeho ukrižovaní. Niektoré knihy sú väčšie, iné menšie, niektoré hrubšie a ďalšie tenšie. Skladajú sa z olovených listov zošitých oloveným drôtom. Na listoch je šifra, ktorá nie je vygravírovaná ale navarená. Symboly sú v hebrejčine, aramejčine a gréčtine. Obsahujú hieroglyfy a kresby.

Kumránské svitky

Tato slova údajně pověděl svým učedníkům Ježíš Nazaretský v době putování po Egyptě. Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích. Celé jsou zaznamenány v takzvaných kumránských svitcích, jež byly nalezeny v Palestině u Mrtvého moře v polovině dvacátého století...

Historické pramene dokazujúce život Ježiša Krista

Už pred Lukášom boli zápisy o Ježišovi. Samotný Lukáš začína svoje evanjelium slovami: „Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova“ (v tomto prípade pod pojmom „slovo“ má na mysli Ježiša) Kresťanský historik Eusébios (cca 275-339) z Cézarey (grécky Kaisareia) vo svojej „Cirkevnej histórii“ cituje Papiasa (cca 100-150) z Hieropola ktorý píše: „Matúš spísal výroky Pána v hebrejčine, a každý, kto ich prekladal, prekladal ich ako len najlepšie vedel.“

Stránky

Top