William Flinders Petrie: Zabudnutý otec vedeckej archeológie II.

Okrem záujmu o egyptológiu bol Flinders Petrie fascinovaný miestami vo Svätej zemi. Jeho žena Hilda ho sprevádzala na všetky miesta, kde pracoval. Bola pre tohto geniálneho archeológa zdrojom energie. Bol excentrický a nikdy sa nenaučil po arabsky, no získal si rešpekt miestnych ľudí. Petrie často „býval“ blízko pracoviska. Napísal tisícky kníh, článkov a správ. Odkryl pozoruhodné množstvo artefaktov, z ktorých niektoré sú vystavené v Petrieho múzeu v Londýne, ostatné sa nachádzajú v iných múzeách.

HLEDÁNÍ MĚSTA BOHŮ III. 3

Po návratu za ostatními jsem vzrušeně řekl:

„Asi jsme viděli sochu Čtoucího člověka. Musíme ji natočit s maximálním zvětšením a k tomu potřebujeme stativ."

„A pod sochou Čtoucího člověka jsou uloženy hlavní Zlaté desky Lemuřanů, na kterých jsou zapsány Pravdivé znalosti, které mohou od základu změnit život lidstva," pronesl vzletně Selivěrstov.

HLEDÁNÍ MĚSTA BOHŮ III. 2

Opět jsem pozorně zkoumal svahy kopců. Po chvíli jsem si vzrušeně řekl:

„To nejsou divné pruhy. Z oblaků se jednoduše vynořila stupňovitá pyramida."

Bylo dost dobře vidět, že ta ,hora' má pravidelný pyramidální tvar se seříznutým vrcholem. Nehledě na to, že jižní stranu hory částečně zakrývala vrstva sněhu, pruhy, podobné stupňům, byly naprosto jasně vidět.

Stránky

Top