Nikola Tesla - Pán bleskov

Geniální vynálezce, vizionář, který předběhl svou dobu, a k jehož dílu se nyní s obdivem i v tichém úžasu - a s novým pochopením - začínáme vracet, po téměř 70-ti letech od jeho smrti. (10. července 1856 - 7. ledna 1943). Postava, k níž se váže mnoho tajemství, konspiračních teorií o jeho vynálezech - a dokonce myšlenka, že byl spřízněncem mimozemšťanů či andělů, s nimiž komunikoval a od nichž přebíral jejich poznatky a vysoce rozvinuté technologie. - Skvělý dokument o jednom z nejlepších mozků v dějinách lidstva...

Einstein - nenapraviteľný plagiátor

Meno "Einstein" prebúdza v mysli obraz dobromyseľného génia, ktorý zrevolucionalizoval naše koncepty vesmírneho priestoru, času, energie, hmoty a pohybu. Časopis Time menoval Alberta Einsteina za "osobu storočia". Dokonca v anglickom jazyku sa dnes už slovo "einstein" používa ako synonymum výnimočnej brilantnosti. Mnohí Einsteina dokonca pokladajú za najvýnimočnejšiu myseľ v ľudských dejinách. Taký je všeobecne rozšírený obraz, ktorý ešte väčšmi umocňujú učebnice, médiá a hrdinom sa klaňajúci fyzici a historici. Ale keď sa človek začíta do vedeckej literatúry, napísanej jeho súčasníkmi, začne sa vynárať úplne iný obraz: že v skutočnosti išlo o iracionálneho plagiátora, ktorý si manipuláciou prisvojil kredit za ich dielo.

Nikola Tesla - slovanský génius

Tesla sa podľa legendy údajne narodil práve počas veľkej elektrickej búrky - srbskej rodine, v dedinke Smiljan v blízkosti Gospiča, na území dnešného Chorvátska. Pokrstil ho srbský ortodoxný pop Toma Oklobdžija, jeho otcom bol reverend Milutin Tesla, kňaz metropolita Sremski Karlovec a matka Duka Mandičová bola takisto dcérou srbského kňaza. Tesla ako dieťa usilovne čítal všetky prístupné knihy, aj filozofické a náboženské, a už počas detstva mal vidiny a riešenia rôznych technických problémov sa mu často objavovali v mysli práve v takých stavoch.

Stránky

Top