STANOVY NOVÉHO TISÍCILETÍ

1. Každý člověk je jiný. A všichni se musejí snažit, aby tomu bylo tak i nadále

2. Každé lidské bytosti byly dány dvě možnosti jednání: čin a přemýšlení. Obě míří k témuž cíli

3. Každé lidské bytosti byly dány dvě vlohy: síla a nadání. Síla vede člověka k naplnění jeho osudu; nadání jej nutí, aby se podělil s ostatními o to nejlepší ze sebe sama

Let orla

"Nedávno jsem četl skvělou analogii o malém orlu, který vypadl z hnízda a přistál ve slepičí ohradě. Vyrostl, myslel si, že je kuře, a celé dny hrabal s ostatními slepicemi. Jednoho dne ho zahlédl mohutný orel vznášející se ve velké výšce a spustil se dolů, aby se podíval, co se děje.

Dvanáct kapek v moři

Byl jednou jeden žák a ten se zeptal Mistra: "Co mě odděluje od pravdy?" A Mistr řekl: "Nejsi sám, kdo je oddělený od Pravdy. Je mnoho takových." A dále pokračoval: "Povím ti dvanáct malých příběhů, které ti budou připadat jako velice jednoduché. Musíš je ale projít mnohokrát, a i když se budeš myslet, že jsi je pochopil, nepřestávej je stále procházet. Dělej to tak dlouho, až jimi prostoupíš, až se z malých příběhů stanou velké a z velkých zase malé."

Stránky

Top