David Icke - čo by sme mali robiť (2012)

Stojíme pred dvomi výzvami. Prvou je otvoriť naše mysle a prevziať späť zodpovednosť za seba. A odstrániť kontrolované potlačovanie informácií. To nám dovolí plne si uvedomiť kto sme. Dostať sa do druhej fázy je úžasný posun vedomia...

XVII. Priznanie bývalého riaditeľa veľkej farmaceutickej firmy Eli Lilly (Big Pharma)!

John Rengen Virapen s kariérou vo farmaceutickom priemysle začal ako jednoduchý zástupca-predajca liekov, až sa stal riaditeľom švédskej pobočky americkej farmaceutickej spoločnosti Eli Lilly, jedného zo svetových farmaceutických gigantov, ktoré tvoria takzvanú Big Pharmu. Po tom, čo prežil život ako boháč z Orientu, kde mu nebol odopretý žiadny luxus, Rengen odišiel do dôchodku, oženil sa a mal syna. Tým, že videl, ako sa oficiálna medicína starala o jeho syna, si (ako sám hovorí) uvedomil hrôzu zločineckej mašinérie, ktorej on sám bol členom 35 rokov.

Top