Navrhovaná európska iniciatíva občanov: Voda je verejný statok, nie tovar!

Prizývame Európsku komisiu k návrhu legislatívy, ktorá by uznávala ľudské práva na vodu a kanalizáciu tak, ako to uznáva OSN, a presadzovala poskytovanie vody a kanalizácie ako základné verejné služby pre všetkých. Aby ste mohli podporiť túto iniciatívu, musíte byť občanom EÚ (štátnym príslušníkom členského štátu) vo veku, keď máte oprávnenie hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu (18 rokov s výnimkou Rakúska, kde je veková hranica znížená na 16 rokov).

Stránky

Top