Aké postavenie dostanú rodinné farmy na Slovensku?

V rámci siete stredných škôl v SR sme stav odborného školstva dostali na úseku pôdohospodárstva na kolená a dnes chceme farmárov vychovávať cez internet. Tomu sa povie najhrubšie zrno arogancie voči roľníckemu stavu. Poľnohospodár nie je povolanie to je poslanie na celý život. Tento vzťah sa nedá naučiť ten musí mať človek v sebe a žiť s prírodou, ale nie cez internet.

AKO, KDE A AKÚ PÔDU KÚPIŤ? časť 2.: Výber miesta pozemku

Ak sme si ujasnili, akú veľkú pôdu potrebujeme a teda vieme obhospodáriť, môžeme prejsť na rozbor toho, čo treba zvážiť pri výbere jej miesta, polohy. V živote sú pri rozhodovaní človeka dôležité dva pohľady, ktoré musia byť v rovnováhe. Prvým je pohľad zo strany citu druhý je pohľad zo strany rozumu. Nezáleží na poradí podstatná je ich rovnováha.

AKO, KDE A AKÚ PÔDU KÚPIŤ? časť 1.: Veľkosť pozemku

Vychádzajme z toho, že cieľom kúpy pôdy by malo byť zabezpečenie základných ľudských potrieb ako jedlo, voda, bývanie, teplo, ošatenie a teda sebestačnosť. Veľkosť pôdy je priamo úmerná potrebám, zručnostiam a záľubám človeka. Inú rozlohu bude potrebovať človek, ktorý chová kravy a inú ten, ktorý pestuje zeleninu.

Stránky

Top