Co to na svět sprejují? (What in the World are they spraying?)

Dnes snad již nenaleznete nikoho, kdo by nikdy neviděl oblohu zbrázděnou stopami tryskových letadel táhnoucími se od obzoru k obzoru, které se nakonec slijí v jednotný, kalný opar. Vrozená inteligence nám říká, že to nejsou jen obyčejné kondenzační stopy, ale nikdo si příliš neklade otázky: Kdo to vlastně dělá? A proč? Tento film se to snaží změnit. Nabízí příběh o rychle se rozvíjejícím odvětví tzv. geoinženýringu řízeném vědci, korporacemi a vládami s cílem modifikace globálního klimatu a ovládání počasí. Ačkoliv představitelé trvají na tom, že jsou tyto programy teprve v diskusní fázi, existují hory důkazů, že již dávno probíhají. Do atmosféry jsou vypouštěny tuny toxických látek měnících složení půdy, vody a se zničujícími důsledky pro plodiny, zvířata i lidské zdraví. Údajně pro naše dobro.

Falešná letadla, holografická letadla, růžová letadla...

Pozorovatelé oblohy a chemtrails nafilmovali různé stroje, které mění tvar, ztrácejí se jim části zevnějšku, zobrazují se dvojitě a mají různé výčnělky vyhlížející jako motory a jakási přídavná zařízení na trupu. Jsou to UFO mimozemská, která "maskují" svůj tvar holografickou projekcí, aby vypadala jako běžná letadla? Jsou to pozemská letadla pokročilých vojenských technologií, a holograficky maskují svůj tvar?

Jak hluboko vězíme v Platónově jeskyni?

Všichni jsme se ve škole učili podobenství o Platónově jeskyni. O jeho duchovním rozměru asi měl tenkrát málokdo z nás ponětí. Vykládáno může být a taky je všelijak. Třeba i jako alegorie k NWO. Já to chápu jako prostý lidský úděl a přišlo mi dobré si představit, jak hluboko v takové jeskyni vězím asi já. Jsem ještě v úplně tmě? Nebo už mžourám? Nebo dokonce vidím odraz slunce? Nebo se vracím zpátky ke spoluvězňům? Není to tak lehké, pocity jsou smíšené. Zdá se mi, že je možno zaujímat několik postavení současně. Zkuste to třeba taky v rámci novoročního rozjímání...

Stránky

Top