Sousedé z jiných sfér

80. díl. Čistá duchovní bytost Nell provádí se souhlasem duchovního čistého světa vyspělého pozemšťana po asteroidu a po astrální sférách Marsu, Venuše a Země s cílem ukázat, že civilizace jsou schopny spolupráce i že naše bytí je velmi bohaté. Dozvíme se, kam s největší pravděpodobností se zrodíme po trvalém opuštění tohoto těla.

Abraham Hicks: „Nebuď egoistický, dělej co chci já“

Ano. Důvod, proč lidé obviňují někoho jako vás z toho, že je egoistický. Je, protože vy se řídíte svým vedením a neděláte to, co oni chtějí. Tudíž jste pro ně sobecký tím, že hledáte svou moc, soulad a radost. „Jak se opovažuješ být tak sobecký a neděláš to, co já po tobě chci, abych se mohl cítit lépe?…“

Abraham Hicks: Co vám slibujeme

Nejen, že vše je možné, ale vše, oč jste žádali, je skutečné. Uskutečňuje se to v této vibrační realitě. Stačí jen, abyste věřili ve vortex. Věnovali pozornost tomu, jak se cítíte. Aby vám na svých pocitech záleželo. A vyždímali je, když se cítíte dobře. Rozzářili se. Abyste byli hravější. A nedělali takovou vědu z věcí, na kterých nesejde.

Stránky

Top