Hvězdná mapa Egypta a skryté záznamy lidského plánu

Je zřejmé, že pro dávné předky byla jedna hvězda bez pochyb důležitější než ta druhá. Možná je přímo spojena s velkým příletem lidstva jako kolonistů (podrobně to bude rozepsáno v tomto článku). Později během jeho výzkumu vyšlo najevo, že existuje ještě třetí Slunci podobná hvězda. To by ukončilo jeho teorii korelace a dalo by jí to zcela nový obrat. Ale kvůli následujícím důvodům nemohl do své první knihy začlenit třetí, Slunci podobnou hvězdu a její význam.

TAR - navigační kříž bohů

Zapomeňte na vše, co vám dodnes tvrdili o symbolu kříže. Od ukřižování Krista se kříž stal symbolem křesťanství. Podle Vatikánu vertikála symbolizuje směřování k Bohu, horizontála spojení mezi lidmi. Křesťanský kříž je symbolem víry a zmrtvýchvstání. Nicméně, kříže se vyskytovaly již dříve, téměř ve všech kulturách, dávno před vznikem křesťanství.

STAROVEKÉ VYOBRAZENIA DINOSAUROV IV.

Hluboko v džungli v Kambodži jsou zdobené chrámy a paláce khmérské civilizace. Jeden takový, Ta Prohm, se hemží kamennýma soškama a reliéfy. Téměř každý centimetr čtvereční šedého pískovce zdobí detailní řezbářské práce. Tato část připomíná zvířata jako opice, jeleny, buvola indického, papoušky a ještěrky. Nicméně na jednom sloupu vytvořili složitý obrazec Stegosaura. Ale jak by řemeslníci dekorující 800 let starý buddhistický chrám mohli vědět, jak vypadá?

Kodex Ur-Nammu

Kodex Ur-Nammu je nejstarší známá deska obsahující právní kodex přežívající dodnes. Byl napsán v sumerském jazyce cca 2100-2050 př. n. l. Ačkoli v úvodu jsou zákony připisovány králi Ur-Nammu z Uru (2112 - 2095 př. n. l.), někteří historici domnívají, že by dílo mělo být spíše přičteno jeho synovi, který se jmenoval Shulgi.

Stránky

Top