Pripomenutie III.: KNIHA URANTIE (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť XXII.)

Seriál "Utajované dejiny Zeme" dnes pokračuje tretím pripomenutím. Unikátnou sériou KNIHA URANTIE. Hľadáme dobrovoľníkov - plánujeme v preklade tohto rozsiahleho diela pokračovať...
redakcia@cez-okno.net
"V MYSLIACH smrteľníkov Urantie, v pomenovaniach z vášho sveta existuje veľký zmätok, týkajúci sa významu takých termínov ako Boh, božskosť a božstvo. Ľudské bytosti sú stále väčšmi zmätené a neisté vzťahmi božských osobností určenými týmito početnými pomenovaniami. Kvôli tomuto pojmovému nedostatku spojenému s toľkým zmätkom predstavivosti som bol nasmerovaný sformulovať toto úvodné vyjadrenie do vysvetlenia významov, ktoré by mali byť spojené s určitými slovnými symbolmi, ako oni môžu byť ďalej použité v týchto písomnostiach, ktoré Orvontonské zbory odhaliteľov pravdy boli oprávnené preložiť Urantiu do anglického jazyka."

Pripomenutie II.: Blíží se konec roku a rok 2010

Mnozí si začínají uvědomovat, že to, co přichází, je velice závažná proměna a stále více hledají odpovědi na to, jak vlastně bude život na planetě Zemi vypadat dále. Je zde spoustu informací a mnozí jsou pohlceni negativitou těchto vět. Avšak zde bude zveřejněno několik dalších slov, lišících se od těch, co jste dosud mohli číst. Budoucnost Země je nastavená na vysoké vibrace 5 dimenze. Co se bude dít a jak k tomuto vlastně dojde?

Stránky

Top