ALEX CHRISTOPHER: O REPTILIÁNECH A DALŠÍ

Dave Alen měl ve svém pořadu „Leading Edge Research“ 6. 4. 1996 zajímavého hosta: Alex Christopher, autorku knihy „Pandora´s Box“ a „Pandora´s Box 2“. Zde je výňatek z jejich rozhovoru:
Dave Alen: Mým hostem je dnes večer Alex Christopher. Myslíte si, že jsme svobodní? To je odvěké téma. Představa nás má přesvědčit, že jsme byli „svobodní a nezávislí“. Alex má více informací o nich bude dnes večer hovořit. Bude mluvit o projektu Montauk a mimozemském vlivu. Takže Alex, kde začneme, je tu něco, co se v této oblasti před námi zakrývá?

VERITAS SHOW: Steward Swerdlow V. (titulky SK)

Steward Swerdlow je výnimočný človek, ktorý bol po celú dobu existencie súčasťou projektu Montauk. Projekt vo svojej agende zahŕňal paranormálne zneužívanie ľudských schopností, cestovanie časom, medzidimenzionálnu komunikáciu, hyperpriestorové poznávanie archetypov a mnoho ďalších oblastí. Steward nebol súčasťou masovej manipulácie a kontrole mysle, akej je vystavená celá dnešná populácia, na strane druhej však bol súčasťou drastických experimentov, ktoré mu po zrušení projektu dali neobyčajné schopnosti pozorovania energetických polí, z ktorých sa skladá celý svet. S rastúcim celosvetovým záujmom sú jeho názory, informácie a skúsenosti čoraz viac rešpektované.

VERITAS SHOW: Steward Swerdlow IV. (titulky SK)

Steward Swerdlow je výnimočný človek, ktorý bol po celú dobu existencie súčasťou projektu Montauk. Projekt vo svojej agende zahŕňal paranormálne zneužívanie ľudských schopností, cestovanie časom, medzidimenzionálnu komunikáciu, hyperpriestorové poznávanie archetypov a mnoho ďalších oblastí. Steward nebol súčasťou masovej manipulácie a kontrole mysle, akej je vystavená celá dnešná populácia, na strane druhej však bol súčasťou drastických experimentov, ktoré mu po zrušení projektu dali neobyčajné schopnosti pozorovania energetických polí, z ktorých sa skladá celý svet. S rastúcim celosvetovým záujmom sú jeho názory, informácie a skúsenosti čoraz viac rešpektované.

VERITAS SHOW: Steward Swerdlow III. (titulky SK)

Steward Swerdlow je výnimočný človek, ktorý bol po celú dobu existencie súčasťou projektu Montauk. Projekt vo svojej agende zahŕňal paranormálne zneužívanie ľudských schopností, cestovanie časom, medzidimenzionálnu komunikáciu, hyperpriestorové poznávanie archetypov a mnoho ďalších oblastí. Steward nebol súčasťou masovej manipulácie a kontrole mysle, akej je vystavená celá dnešná populácia, na strane druhej však bol súčasťou drastických experimentov, ktoré mu po zrušení projektu dali neobyčajné schopnosti pozorovania energetických polí, z ktorých sa skladá celý svet. S rastúcim celosvetovým záujmom sú jeho názory, informácie a skúsenosti čoraz viac rešpektované.

Stránky

Top