VERITAS SHOW: Steward Swerdlow I. (titulky SK)

Steward Swerdlow je výnimočný človek, ktorý bol po celú dobu existencie súčasťou projektu Montauk. Projekt vo svojej agende zahŕňal paranormálne zneužívanie ľudských schopností, cestovanie časom, medzidimenzionálnu komunikáciu, hyperpriestorové poznávanie archetypov a mnoho ďalších oblastí. Steward nebol súčasťou masovej manipulácie a kontrole mysle, akej je vystavená celá dnešná populácia, na strane druhej však bol súčasťou drastických experimentov, ktoré mu po zrušení projektu dali neobyčajné schopnosti pozorovania energetických polí, z ktorých sa skladá celý svet. S rastúcim celosvetovým záujmom sú jeho názory, informácie a skúsenosti čoraz viac rešpektované.

Hvězdné spiknutí Andreasa von Rétyi

Po všem, o čem jsme doposud mluvili, asi stěží někdo zapochybuje o tom, že v Egyptě neprobíhá všechno úplně standardně. Naše pátrání po souvislostech a pravých důvodech nás vždy přivádělo k neobvyklým fenoménům a velmi často k časoprostorovým jevům.
Ojedinělý je příklad hieroglyfů i v jinak nikoli právě obvyklém chrámu v Abydu. Tanky, vrtulníky a ponorky - technologie dvacátého století ve staroegyptském monumentu! Jak si to lze alespoň do určité míry vysvětlit? Jak známo, vysvětlení egyptologů zní takto: „Dvě různé vrstvy hieroglyfů se propojily a čistě náhodně vytvořily moderním dojmem působící struktury." S takovým vysvětlením se můžeme jen stěží smířit. Jak jsme zjistili, neuspěla ani jiná „normální" vysvětlení. To, co zůstává, je natolik fantastické, že se tomu „zdravý lidský rozum" brání uvěřit!

Když se tak rozhlížím… (4.)

Ruský deník Pravda ze dne 10. května 2002 v článku pojednávajícím o ruinách měst nalezených na Měsíci uvádí: „Aktivita nepřátelské mimozemské civilizace se projevila nenadále v těsné blízkosti Země. Zatímco stále ještě debatujeme o tom, jsme-li sami ve Vesmíru, byla na Měsíci, tedy nedaleko našeho domova, zjištěna přítomnost cizích bytostí. Leč tento objev byl ihned zařazen mezi tajemství, protože byl natolik neuvěřitelný, že vznikly obavy z možného otřesu existující politické a sociální struktury mnoha vyspělých států“.

Stránky

Top