Bude super! :) RAW Pozvánka Dávida Vendela

Občas sa stretnem s názormi, ktoré sú silne kritické k internetu. Akoby to bol neblahý novodobý fenomén. Áno, na všetkom, čo existuje na svete, si môžeme nájsť kladné i záporné stránky. Napríklad vravíme, že oheň je dobrý sluha ale zlý pán. Podobne je to s nožíkom. V kuchyni je vhodným pomocníkom, ale páchajú sa s ním i zločiny.

Stránky

Top