Dálkové nazírání - Remote viewing (RV)

Možná, že vojenský parapsychologický špion Mel Riley byl svědkem možného setkání třetího druhu mezi mimozemšťany a lidmi na jiné planetě při jeho dubnovém sezení dálkového nazírání v roce 1987. Pro ty, co o dálkovém nazírání (remote viewing; jinak RV) nic nevědí, vztahuje se tento termín na jakousi formu řízeného jasnozření či jasnovidnosti vyvinutou pro americkou vládu a pak vyučovanou pro malý počet vojenského personálu, vládních civilistů a dalších osob během 70tých a 80tých let a také na začátku 90tých let. Po dvě desetiletí tito takzvaní „parapsychologičtí špióni“ byli využíváni ke zkoumání tajemství nepřátel americké studené války. RV je schopnost, kterou osoba nebo doslova „nazírač“ může cítit předměty, osoby, nebo události na vzdáleném místě nezávisle na prostoru a čase.

Stránky

Top