Vykonštruovaný mimozemský útok (reptiliánska hierarchia)

Steward Swerdlow je výnimočný človek, ktorý bol po celú dobu existencie projektu Montauk jeho súčasťou. Projekt vo svojej agende zahŕňal paranormálne zneužívanie ľudských schopností, cestovanie časom, medzidimenzionálnu komunikáciu, hyperpriestorové poznávanie archetypov a mnoho ďalších oblastí. Steward nebol súčasťou masovej manipulácie a kontrole mysli, akej je vystavená celá dnešná populácia...

Reptiliáni zasouvají krycí vzpomínky

Zlomyslné počínání přichází v mnoha podobách. Šedí, kteří provádějí bolestivé experimenty na lidech, ale co je ještě horší: Reptiliáni – ti znásilní nejen tělo, ale i psychiku. Proto ti, kteří zažili únos Reptiliány, cítí, že nezapadají do žádné skupiny a nemají s kým si o tom promluvit. Neřeknou to svému faráři, přátelům (vyjma jiných unesených), ani rodinám. Obvykle skrývají tento fakt do té doby, dokud nepřijdou do nějaké podpůrné skupiny, která skutečně rozumí tomu, co prožili a o čem to mluví.

Brazilský kontaktér - zánik Sodomy

Mnohokrát jsem se v noci probouzel s divným pocitem, něco mezi probuzením a spánkem. Tato neobvyklá „probuzení“ se stávala kole 3 ráno, asi proto, že je to nejlepší doba pro duchovní zkušenost. Když se to stalo, vídával jsem barvy, tvary, kruhy, čtverce, vzorce a tak dál. Byly to živé představy, něco jako film. Příběhy v tomto stavu dávaly smysl. Ne jako ve snu. Mohl jsem dokonce cítit a dotýkat se věcí. Jedna z těchto prvních zkušeností se odehrála asi v roce 2008.

Africký šaman Credo Mutwa o mimozemských únosech a Reptiliánech

Často se říká, že původní obyvatelé z různých kmenů, ti starší, disponují klíčem ke vědomostem. Tento výrok nebyl však zcela jasně potvrzen až do nedávného rozhovoru, neboť se mi dostalo té cti učinit rozhovor se šamanem kmene Zulu, Credem Mutwou, kterému se blíží 80 let. Jen díky vydatné podpoře Davida Icka jsem byl schopen sehnat kontakt na Dr. Johana Jouberta, který laskavě vše koordinoval s Credem Mutwou, čímž umožnil rozhovor, který se odehrál telefonicky.

Stránky

Top