Zasvěcení lidská a sluneční 10

V okultních učeních se mnohokrát zdůrazňuje, že proces iniciace, tak jak jej většinou chápeme, není něčím obyčejným, ale neobvyklým. Každý postup v říši vědomí se děje řadou gradujících probuzení.

ÓM a jeho význam

Reč vyjavuje a správna reč môže vytvoriť formu pre blahodárny cieľ, rovnako ako zlostná reč môže vytvárať formu pre zhubné ciele. Či teda nie je nanajvýš zásadné, aby sme premýšľali skôr, než prehovoríme, a pamätali na príkaz, že "najskôr musíš dospieť k vedeniu (poznaniu) a až potom môžeš dosiahnuť reči"?

Stránky

Top