Zasvěcení lidská a sluneční 9

Za nějaký delší nebo kratší čas, bude učedník stát před Portálem zasvěcení. Je třeba si pamatovat, že přicházeje k němu a přibližujíce se stále více k Mistru, učedník má „chodidla zalitá krví srdce“, jak říká „Světlo na stezce“. Každý krok nahoru vždy vede skrze obětování všeho, co je srdci drahé na jakékoliv úrovni, a přitom oběť musí být vykonána vždy dobrovolně. Její hodnotu si dobře uvědomuje ten, kdo kráčí Zkušební stezkou a Stezkou svátosti. Přehodnotil řebříček hodnot a neposuzuje již věci tak, jak člověk ze světa. Je jedním z těch, kteří se pokoušejí „vzít si království násilím“ a je připraven na z toho vyplývající utrpení. Je ochoten ztratit vše, jen aby dosáhl cíle. V boji o vládu vyššího já nad nižším je připraven dokonce i na smrt.

Heraklove úlohy

V prelomových, ale zároveň aj ťažkých časoch, v ktorých žijeme, si v konečnom dôsledku ľudia začínajú silnejšie uvedomovať potrebu duchovnosti vo svojom živote. Vychýrená anglická ezoterička Alice A. Baileyová vo svojej práci The Labours of Hercules (u nás zatiaľ nevyšla!) vysvetľuje skrytý význam Heraklových úloh v symbolike dvanástich znamení zverokruhu. Tvrdí, že každý z nás môže ísť touto cestou. Na duchovnej ceste čaká človeka veľa úloh - tak ako bájneho Herakla. Ale kto by nechcel naplniť svoj život, poradiť si v každej situácii? Získať takúto vnútornú silu si však vyžaduje námahu a čas. Alice Baileyová sa rozhodla prizrieť mýtom o Heraklovi z inej strany a dospela k názoru, že každá úloha, ktorú dostal primitívny, divoký Herakles, je stupňom na ceste jeho duchovného rozvoja. Aby sme boli schopní kráčať cestou osobnej evolúcie, musíme dosiahnuť vnútornú silu a pestovať svojho ducha prekonávaním prekážok.

Zasvěcení lidská a sluneční 8

Učedníkem je ten, kdo slíbil tři věci:
a) sloužit lidskosti,
b) spolupracovat s úrovní Nejvyššího, tak jak to chápe a umí nejlíp,
c) rozvíjet sílu duše, rozšiřovat své vědomí do té míry, až bude moci působit ve třech rovinách tří světů a v příčinném těle. Následovat hlas svého vyššího já a nebýt pod diktátem jeho nižšího trojího projevu.

Cesta učeníka

„Táto invokácia či modlitba nepatrí len jednému človeku alebo skupine, ale celému ľudstvu. Jej krása a sila tkvie v jednoduchosti, s ktorou vyjadruje niektoré ústredné pravdy, ktoré všetci vnútorne a prirodzene prijímame – pravdu o tom, že existuje základná inteligencia, ktorú neurčito nazývame Bohom, pravdu, že za všetkým vonkajším zdaním, za všetkou motivačnou silou vesmíru je láska, pravdu, že na zem prišla veľká Individualita, ktorú kresťania nazývajú Kristom a ktorá túto lásku stelesnila tak, aby sme ju dokázali pochopiť, pravdu, že láska i inteligencia sú výsledkom toho, čo voláme Božia vôľa a konečne i očividnú pravdu, že jedine prostredníctvom ľudstva sa môže uskutočňovať Boží plán.“ Alice Ann Baileyová

Stránky

Top