adventismus

náboženské hnutí založené na víře v druhý příchod Ježíše jako Krista. Adventistická církev vznikla v 1. pol. 19. stol. v USA a řídí se doslovně biblí.

Stránky

Top