advaitisté

stoupenci školy advaitské, kteří vycházejí z tzv. advaita védanta, filozofie velkého indického reformátora a filozofa Šankary (8. – 9. stol.). Slovo „advaita“ znamená „nedvojný“. A. považují za skutečno pouze absolutno. To znamená, že jejich názor je založen na zkušenosti, která dokazuje, že stvoření je emanací, a proto je druhotné; prvotní je vždy silové pole, v němž se uskutečňují projevy.

Adonai

(hebr. můj pán) hebrejské jméno boží, množné číslo slova Adoni. Je to výraz, jejž židé, vedeni posvátnou úctou k pravému a nevýslovnému jménu božímu, vyslovují vždy, když v Písmě sv. je psáno Jehovah. Podle moderních kabalistů (kabala) znamená A. tvůrčí božské personifikované síly, které jsou činné na počátku, to je při stvoření světa.

Áditjové

dvanáct hlavních védských bohů (viz védy), synů védské vesmírné matky Aditi. Patří sem např. Indra, Višnu, Varuna, Mitra, Rudra, Púšan, Tvaštr, později sluneční bůh Savitr (Vivasvant). Postupem doby byl přívlastek Áditja spojován hlavně s personifikací slunce, bohem Súrjou.

Stránky

Top