ádi-buddha

(sans.) pra-buddha, neboli prvotní projev životní moudrosti a zkušenosti, což jest v kosmickém pojetí „světlo“, zprostředkující vztahy mezi bytím a absolutnem. Vzhledem k tomu je v nižším smyslu á. stav značící resorbující se nebo již resorbované emanace, které kdysi vznikly duševními vztahy člověka ke světu a později se obrátily k prabožským kvalitám kosmu. Ve vyšším smyslu je á. individualizovaná nebo personifikovaná kosmická moudrost; ta ze sebe vyzařuje jiné aspekty božskosti a moudrosti – pět druhů nejvyššího poznání – které se nazývají dhjánibuddhové.

Ádi-bhúta

(sans.) tolik jako Adam. Ádi = první, bhúta = oživený tvar. Vzhledem k tomu je Á. prabytost, v kosmickém smyslu antropomorfní Bůh, jehož vlastnosti nemusí zcela odpovídat vlastnostem křesťanského Boha Otce.

ádi

(sans.) první, pra. V našem smyslu začátek tvůrčího procesu i dílčího, který se objevuje v kosmu.

adhithana

(sans.) „pevnost, stálost, neotřesitelná mysl“, osmá z deseti buddhistických dokonalostí; podrobněji viz abhimukhí.

Stránky

Top