adept

(z lat.) mistr jógy, který prošel celým kursem mystického vývoje a na základě toho poznal procesy mystickým usilím vyvolávané a celou bytost přetvářející. A protože jsou tyto procesy podmíněné zákonitým ovládáním psychických napětí a sil, dovede a. řízením těchto napětí a sil působit na přírodu magicky.

Adam Kadmon

první Adam, který byl podle kabaly nejdokonalejší emanací božství a tím i reprodukcí vesmíru, mikrokosmem nejen podle vnitřního uspořádání, nýbrž i podle osoby, či snad ještě lépe podle psychického vybavení. To znamená, že vesmír myslí a uvažuje jako bytost lidská. Jako v lidské bytosti žijí organismy, které nic nevědí o člověku jako o myslícím a uvažujícím tvoru, tak ve vesmíru žijí lidé, kteří nedovedou pochopit, že vesmír je psychicky dobře vybaveným individuem.

Adam

lidský archetyp, který si můžeme představovat jako člověka dosud neznečištěného bezvýhradnou orientací do světa smyslů a na slastné prožitky. Proto je A. člověk prostý a z vyššího hlediska mravně bezúhonný. Nemá však zkušenost ze strastí běžného lidského života, proto není odolný proti smyslovým pokušením a postupně jim propadá. Tak se pomalu zaplétá do rozporů a strastí. Jejich dostatečná míra vede na cestu mravní očisty, která vrcholí v témž stavu nevinnosti, ovšem zlepšené zářícím „kristovstvím“.

áčarja

(sans.) má různé významy v různých indických náboženských hnutích, ale vždy je to v nějakém smyslu mistr, učitel a vůdce v jógickém vývoji. Á. musí tedy znát všechny pochody související s duchovním vývojem a mít schopnosti zjišťovat je u svých žáků. Jinak ty, kdo se u něho ucházejí o rady, uvede buď do zmatku, nebo je zavede na scestí, nebo je poškodí. Jenže á. hledající člověk nemůže poznat. Nemusí totiž překvapovat vědomostmi o tom, co se v něm děje, ani dokazovat, že je jasnovidný, ani ho povzbuzovat chválou nebo příjemnými řečmi. Musí však, když někdo přijme jeho vedení na mystické cestě nebo ještě lépe v životě, svým působením dokazovat, že chaos mizí a poznání se zvětšuje; toto poznání se však týká životních situací a nikoli filozofických zvláštností.

Stránky

Top