Co byste měli vědět o pyramidách

Velká pyramida je dle mého názoru jednou z nejúžasnějších staveb. Otázkou ale je, co z ní dělá něco tak výjimečného a proč je tato masivní hromada bloků označována za jeden ze sedmi divů světa? Následuje série několika faktů, o kterých se moc v souvislosti s Velkou pyramidou nemluví, a které vás jistě přimějí k úžasu...

Heracleion: Potopená civilizace

Thonis-Heracleion (egyptské a řecké jméno města) je město ztracené mezi legendami a realitou. Před založením města Alexandria v roce 331 před naším letopočtem, bylo toto město velmi slavné a považované za jedno z nejvýznamnějších měst, ke kterému připlovaly všechny lodě na cestě z Řecka do Egypta. Mělo též velký náboženský význam, neboť se zde nacházel chrámový komplex boha Amuna.

Kritický pohľad na „MYSTÉRIUM ORIÓNA“

Určite je zaujímavé pozrieť sa na vec i ›› z druhej strany, viď naša špecializovaná rubrika... pozn. red.
Mystérium Orióna, ktorú napísali Robert Bauval a Adrian Gilbert, predpokladá, že mnohé, ak nie všetky z pyramíd v Gíze, boli koncipované ako súčasť jednotného dizajnu, ktorý sa snažil zmapovať „Duat," alebo nebesá, a špecifickú konšteláciu Orióna a Hyád, na planinách Gízy.

Stránky

Top