RADI S DEŤMI (festival inšpiratívneho vzdelávania)

Sme tu pre to, aby sme skúsili niečo zmeniť. V prvom rade SAMÝCH SEBA. A potom vlastným príkladom napomôcť premeniť dnešný systém vzdelávania a prístup k deťom. Deti sú úžasné a krásne bytosti, ku ktorým je treba pristupovať úplne ináč, než sme zvyknutí z našej minulosti. Deti sú naša budúcnosť, naša nádej na zmenu. My im môžeme poskytnúť priestor, oni nám môžu dať za to zmenu. Ak máte záujem prispieť a máte chuť spoznať ľudí, ktorí sa o to už snažia, spojte sa s nami a príďte na náš festival radi s deťmi. Tešíme sa na každého z Vás. Spolu dokážeme viac :-)

PÚTNICKÝ FESTIVAL HUDBY

Pútnici, ktorí sa zúčastnili pešieho putovania boli už skúsení a tiež niesli štafetu celej púte so srdečnosťou a pohodou.
Milí priatelia!
Chcela by som sa takto verejne všetkým poďakovať za pomoc, ochotu a zdielnosť počas Pútnického festivalu hudby, ktorý sa konal od 9. 8. do 19. 8. 2012...

Sled udalostí pokračuje...

Milí priatelia,
všetko má svoj začiatok i koniec.
Ešte pred nejakým časom by sme si nevedeli predstaviť rok bez príprav na SLNOVRAT.
Tie štyri festivaly znamenali a znamenajú pre nás veľmi veľa.
Je však čas venovať sa novým projektom, i tým, ktoré ostávali dva roky v úzadí...

POZVÁNKA DO ZÁHRADY

Motto: NÁJDIME PRAMEŇ, KTORÝ OČISŤUJE A POVZNÁŠA
Spiritualita a Umenie

Je niekoľko dní počas roka, ktoré môžeme smelo označiť za sviatky Zeme. Slnovrat je jedným z nich. Prvý ročník bol v decembri, atmosféra bola skvelá, no vznikol nápad usporiadať i festival sčasti pod holým nebom, aby sme si spoločne užili leto.
Srdečne vás pozývame:)

Stránky

Top