Faktor Apopa a faktor Seta VII.

"Počas niekoľkých tisícročí sa ľudia menili a s nimi aj návyky a postupy Seta. Pred jeho nástrahami sa nedá ukryť, nemožno ho zakázať, možno ho len usvedčiť, uvedomiť si podstatu jeho pôvodu a neviditeľného spojenia so svetom a s človekom, cez ktorého Set vplýva na vedomie más."

Faktor Apopa a faktor Seta VI.

Astrálna úroveň - lono, ktoré porodilo mnohé anti-učenia, ako je Bomp v budhizme, škola Gnostikov, manicheizmus, markionizmus a mazdakizmus, Katarov (Albigenskích), Karpokratov, bulharských Bogomilov, pavlikiánov, kainitov, karmatov, zindikov, izmajlitov, satanistov. Všetky mali množstvo etnografických a dogmatických rozdielov, no jedno mali spoločné - odmietanie existencie (Maat). Podstata anti-učení, alebo antisystémov, ako sa tiež nazývajú, sa zakladala na popretí hmotného tela ako takého a velebení ducha.

Detailnější pohled na některé aspekty Teoversa (část 1)

Dle mého názoru není v současné situaci hlavním smyslem obdobných textů přinést nějakou zcela komplexní a ucelenou teorii všeho, ale spíše nabourávat množství zažitých dogmat v duchu téměř univerzální „pravdy“, že všechno je jinak. Klasickým příkladem jsou pojetí času, evoluce a její místo v dějinách Země a dějiny vůbec, existence hmotného světa apod.

Stránky

Top