Elegantní Bůh: 6. Život mezi životy

Co se děje v okamžiku smrti člověka, co je mezi životy? To je velmi častá otázka spojená s otázkami typu zda existuje nebe a peklo apod. Co se stane, když člověk umře? Světová mysl přestane vysílat do vědomí podprogram „tělo“ a vědomí přeladí automaticky na další nejsilnější kanál.

Elegantní Bůh: 5. Model Bytosti

Bytost prochází všemi vývojovými formami a obohacena o prožití všech možných principů bytí se vrací k Bohu (viz obr. č. 7). Na obrázku je Bytost zobrazena jako spirála a každé barvě odpovídá vývojové stádium Bytosti: částice – bílá, nerosty – červená, rostliny – oranžová, živočichové – žlutá, lidé – zelená, nadlidé – modrá, andělé – fialová, nižší bozi – purpurová, vyšší bozi – bílá. Z pohledu vyšších úrovní pravdy je vhodnější popisovat bytost tak, že je současně všemi vývojovými formami najednou.

Elegantní Bůh: 4. Model jsoucna

Jedna víra (jeden model jsoucna) je opřená o tak zvaný zdravý rozum a tak zvanou oficiální vědu (tím je míněna věda, která má ve znaku neotřesitelné tak zvané Karteziánsko-newtonovské paradigma – model světa vycházející z tradičních vědeckých představ).

Elegantní Bůh: 3. Virtuální realita

Přestože máme stále pocit, že vše z reálného světa vnímáme prostřednictvím našich smyslů, a že to je naprosto základní a neoddiskutovatelný fakt, pokusím se znovu na analogii počítače vysvětlit, že tomu tak být opravdu nemusí.

Stránky

Top