Peruánské tajemství Orionu

Libor Čermák | To, že umístění egyptských pyramid v sobě ukrývá znázornění souhvězdí Orion, jsem už psal mnohokrát. Ale něco podobného jsem objevil i u staveb inckých. A zapadají tam stavby zrovna ne ledajaké. To, že umístění egyptských pyramid v sobě ukrývá znázornění souhvězdí Orion, jsem už psal mnohokrát. Ale něco podobného jsem objevil i u staveb inckých. A zapadají tam stavby zrovna ne ledajaké.

Tajemství ďáblových zdí

Když španělští dobyvatelé v Peru poprvé uviděli gigantické bloky tvořící zdi incké pevnosti Sacsayhuaman, věřili, že něco takového mohl vytvořit pouze ďábel. Ještě dnes je kolem výroby, přepravy a usazování balvanů vážících často hodně přes sto tun mnoho nejasného...

BYLO TIWANAKU OBĚTÍ KATAKLYZMATU?

Tiwanaku, španělsky Tiahuanaco, jsou ruiny na rozloze skoro 10 km čtverečních v bolívijských Andách ve výššce okolo 3800 metrů. Uhlíkové datování napovídá, že místo není starší, než 3700 let. Nicméně, jak je zmíněno v předchozích článcích, tento datovací systém je přinejmenším nespolehlivý k určení přesného stáří.

Tajná komora nalezena v Machu Picchu!

Francouzský archeolog a cestovatel Thierry Jamin prozkoumává po více jak 15 let pralesy jižního Peru a hledá pozůstatky permanentního osídlení Inků v Amazonii, ale také legendární ztracené město Paititi. Poté, co objevil zhruba třicet neuvěřitelných archeologických nalezišť v severní části okresu Cuzco během let 2009 až 2011, která obsahují pevnosti, pohřebiště, náboženská centra a malá města skládající se ze stovek struktur, narazil Jamin na neobvyklou stopu, která ho přivedla do srdce Machu Picchu.

Stránky

Top