Atlantída II.

Jeden z prvých zvestovateľov modernejšej doby, ktorý sa dlhodobo a systematickejšie venoval štúdiu starých zdrojov a Atlantíde, bol Ignatius Donnelly, americký kongresman z Minnesoty, ktorý v roku 1882 napísal knihu Atlantis the Antediluvian World a v roku 1883 ďalšiu - Ragnarok the Age of Fire and Gravel. Donnelly výraznejšie priniesol legendu o Atlantíde do povedomia Američanov. V knihách cituje Platóna, rozoberá mýty o potope nielen z platformy biblie, ale aj z pohľadu Chaldejcov a ďalších civilizácií, neobchádza ani natívnych Indiánov a dokumentuje súvislosti jazykovej podoby nielen Siouxov s jazykom dnešného Walesu.

Peruánské tajemství Orionu

Libor Čermák | To, že umístění egyptských pyramid v sobě ukrývá znázornění souhvězdí Orion, jsem už psal mnohokrát. Ale něco podobného jsem objevil i u staveb inckých. A zapadají tam stavby zrovna ne ledajaké. To, že umístění egyptských pyramid v sobě ukrývá znázornění souhvězdí Orion, jsem už psal mnohokrát. Ale něco podobného jsem objevil i u staveb inckých. A zapadají tam stavby zrovna ne ledajaké.

Tajemství ďáblových zdí

Když španělští dobyvatelé v Peru poprvé uviděli gigantické bloky tvořící zdi incké pevnosti Sacsayhuaman, věřili, že něco takového mohl vytvořit pouze ďábel. Ještě dnes je kolem výroby, přepravy a usazování balvanů vážících často hodně přes sto tun mnoho nejasného...

BYLO TIWANAKU OBĚTÍ KATAKLYZMATU?

Tiwanaku, španělsky Tiahuanaco, jsou ruiny na rozloze skoro 10 km čtverečních v bolívijských Andách ve výššce okolo 3800 metrů. Uhlíkové datování napovídá, že místo není starší, než 3700 let. Nicméně, jak je zmíněno v předchozích článcích, tento datovací systém je přinejmenším nespolehlivý k určení přesného stáří.

Stránky

Top