Bosorácka hystéria na Slovensku

V dnešných pohnutých časoch sa môže zdať odťažité, že si spisovateľ Viliam Apfel dal tú prácu a na základe archívnych dokumentov zmapoval a v širších súvislostiach osvetlil procesy s bosorkami na Slovensku z rokov 1506 až 1766. Zrejme ho však k tejto z hľadiska historikov okrajovej a obchádzanej téme nepriviedol módny záujem o okultné javy vrátane bosoráctva, ale úsilie doplniť obraz našich dejín o temnú, nelichotivú stránku, hodnú zamyslenia.

Top