Etika úcty k životu - Albert Schweitzer

V etických konfliktoch môže človek prísť iba k subjektívnym rozhodnutiam. Nikto za neho nemôže určiť, kde v tom či onom prípade leží najvzdialenejšia hranica možnosti zotrvať na stanovisku život uchovať a podporiť. Musí to posúdiť iba on sám, keď sa pri tom nechá viesť krajnou zodpovednosťou za druhý život. Pravá filozofia musí vychádzať z najbezprostrednejšieho a najširšieho fakticky daného obsahu vedomia, ktorý znie: „Som život, ktorý chce žiť uprostred života, ktorý chce tiež žiť.“ Etika teda spočíva v tom, že prežívam naliehavú potrebu mať ku každému životu rovnakú úctu, ako k svojmu vlastnému. Tým je mi daný aj myšlienkový základ mravnosti. Dobré je život uchovávať a podporovať: zlé je ho ničiť a obmedzovať.

Karel Kryl o demokracii

Demokracie panuje
od Aše po Humenné.
Samet a něha v pánu je
a zuby vylomené.

Dali nám nové postroje,
a ač náš chomout pálí,
zaujímáme postoje,
místo abychom stáli.

Lis(z)t vo vetre

Franz Liszt bol skladateľskou osobnosťou svetového mena.
Žil v Paríži, ale aj vo Weimare a Ríme. Prisvojujú si ho Maďari, ako je to však s jeho pôvodom v skutočnosti?
Svetoznámy skladateľ mal slovenské korene!

Spomienky súčasníkov

Narodil sa 28. októbra 1815 v Uhrovci ako syn učiteľa a organistu Samuela Štúra a jeho manželky Anny – autor súčasného slovenského spisovného jazyka, učiteľ, politik, spisovateľ, jazykovedec, novinár...

Stránky

Top