Svet podľa Eca I.

Umberto Eco je svetoznámy taliansky spisovateľ, kritik, historik umenia, teoretik semiotiky a profesor na univerzite v Bologni - čím sme však ani zďaleka nevyčerpali všetky podoby tohto všestranného génia. Narodil sa 5. januára 1932 v Alessandrii, mestečku na severovýchode Talianska, kde sa prelína francúzska kultúra s talianskou, čo nezameniteľným spôsobom poznačilo charakter jeho literárnej tvorby.

Karel Kryl o demokracii

Demokracie panuje
od Aše po Humenné.
Samet a něha v pánu je
a zuby vylomené.

Dali nám nové postroje,
a ač náš chomout pálí,
zaujímáme postoje,
místo abychom stáli.

Lis(z)t vo vetre

Franz Liszt bol skladateľskou osobnosťou svetového mena.
Žil v Paríži, ale aj vo Weimare a Ríme. Prisvojujú si ho Maďari, ako je to však s jeho pôvodom v skutočnosti?
Svetoznámy skladateľ mal slovenské korene!

Spomienky súčasníkov

Narodil sa 28. októbra 1815 v Uhrovci ako syn učiteľa a organistu Samuela Štúra a jeho manželky Anny – autor súčasného slovenského spisovného jazyka, učiteľ, politik, spisovateľ, jazykovedec, novinár...

Stránky

Top