Jedna dvě, virus jde, virus si jde pro tebe

Viry. Podivné organizmy na pomezí živé a mrtvé hmoty. Jsou s námi od začátku civilizace, byly před civilizací a budou i po ní. Mnohé, tedy většina, ustrnuly a vypadají přesně tak, jak vypadaly před stovkami tisíc let. Jiné skočily na mutační katapult a mutují a mutují ve stále horší varianty. Žijeme v zajímavé době. Člověk v dnešní podobě a se svou genetickou výbavou existuje nějakých 100 tisíc let, s tím, že historické důkazy jeho existence nejdou dále než nějakých 20 tisíc let zpátky. Dobře, vezměme těch 20 tisíc let. Z toho období 19970 let vypadala většina virů více méně stejně. Ano, byly epidemie, ale ani ne tak proto, že by vznikaly nové viry, jako spíše z důvodu nedostatku hygieny a neznalosti existence virů a mechanismu jejich šíření.

Skrytý program dozoru pod pláštikom prechodu na povinnú HDTV? II.

Očakával som, že ohľadom tohoto článku dostanem skeptické a skôr neveriace, ako povzbudzujúce komentáre, a zdá sa, že práve to sa deje. Čo technici na pracovisku nevzali do úvahy je, že my obvykle nereferujeme o štádiu rozvoja elektroniky. Hovoríme o vyspelej nanotechnológii, utajovaných očiach vlády, ktoré boli pridané do HDTV alebo konverzných škatuliek, aby neboli bežnými prostriedkami zistiteľné.

Skrytý program dozoru pod pláštikom prechodu na povinnú HDTV?

Drahý Ken,
bol som zvedavý na vaše informácie ohľadom poskytnutia 40$ kupónov, ktoré pomáhajú ľuďom pri kúpe prevodových škatuliek na umožnenie príjmu HDTV vysielania i na starších TV. Naša vláda nám NEPOMÁHA LEN TAK. Prečo? Sú tie prevodové škatuľky nejakým druhom sledovacieho zariadenia? Človek žasne keď vie, prečo to robia – mimochodom – kde na toto všetko berú peniaze?
Vďaka
Fran F.

Stránky

Top