Kopíruje sluneční soustava gravitační zakřivení?

Libor Čermák | Jeden z nových anglických agrosymbolů mne inspiroval k jednomu zamyšlení nad tvarem sluneční soustavy. A tak tuto hypotézu předkládám veřejnosti, zda náhodou na tom něco není. 6. července 2013 se u anglického Avebury objevil jeden zajímavý obrazec v obilí. Není nijak složitý. Je to kruh a kolem něj devět kružnic, jejichž poloměr pravidelně vzrůstá.

Kruhy v obilí: Přistanou 
u Úštěka mimozemšťané?

Úštěk – Práce mimozemšťanů nebo člověka? Podivný obrazec se objevil v poli u Úštěka. Dobře patrný je z vrchu kalvárie u obce Ostré. Kdo jej vytvořil, nikdo netuší. „Objevili jsme to náhodou. Naši zemědělci pracovali 28. června na poli a zarazily je zvláštní dráhy v obilí. Aby si prohlédli, co našli, vystoupali na kalvárii. Co potom uviděli, je zarazilo," popsal Miroslav Křivský, předseda Zemědělského družstva Úštěk.

Co mají společného anglické a italské obrazce v obilí?

Libor Čermák | V současném období je nejvíce kruhů v obilí v Anglii a v Itálii. Proč tomu tak je? Všiml jsem si jedné zajímavosti, která možná tvoří spojnici mezi oběmi cropcircles oblastmi. První anglický obrazec letošní sezóny se objevil 2. června. Bylo to sice o více než měsíc později, než je to obvyklé. Ale počasí je hold počasí...

Stránky

Top