Gnostik

Prichádza čas prezradiť pravdu, definovať duchovnú esenciu toho, čo podlízaví priemerní ľudia definujú ako “politický extrémizmus”. Zmiatli sme ich, zmenili zoznam svojich politických sympatií, zafarbenie svojich hrdinov, pohli sme sa od ohňa ku chladu, od “pravičiarstva” k “ľavičiarstvu” a späť. Ale toto bola len predpríprava v podobe intelektuálneho delostrelectva, čosi ako ideologická rozcvička. Nastrašili sme a pokúšali extrémnu pravicu, aj extrémnu ľavicu a oba tieto smery teraz stratili svoje hlavné zásady, obe zblúdili z vyšliapanej cestičky.

Skryté poselství gotických fresek

Pokud navštívíte kostel, nebo jinou církevní památku, všude kolem vás jsou obrazy svatých apoštolů, ukřižovaný syn Boží Ježíš Kristus, Panna Maria, andělé nebo obrazy církevních hodnostářů. Sem-tam jsou k vidění různí hadi, draci ale žena, která má prsa na zádech, hlava nasazená přímo na nohou, neznámá „drůbež“a jiné malby, které nemají žádnou souvislost s tradičním náboženstvím, to se jen tak nevidí.
"Co nazýváme počátkem, je část konce
a ukončit, to znamená začít.
Konec je tam, kde začínáme".
Cepheus.

Nič v tejto knihe nie je pravda, ale je to presne tak, ako sa veci majú 12

Najskôr vám poviem o tom, ako Thoth spolu s ďalšími Vzkriesenými Učiteľmi pristúpili k vytvoreniu syntetickej kryštalickej mriežky Kristovho Poznania na tejto planéte preto, aby odstránili dôsledky konfliktu udalosti v Atlantíde medzi Marťanmi a Zemou. Keď Vzkriesení Učitelia pristúpili k vybudovaniu mriežky, najskôr prerazili vrty na území Egypta, aby našli ohne života Siení Amenti a aktivovali geomantiu pomocou posvätných bodov na celej Zemi. Ďalej Vzkriesení Učitelia vypočítali, že do zimy roku 1998 musíme vstúpiť do 4. dimenzie, avšak najskôr sa to podarilo urobiť len málokomu. Na tomto experimente (zriadenie syntetickej kryštalickej mriežky Kristovho Poznania) nebolo nič zvláštne. Pravidelne vznikala na iných planétach. Pri prechode z jednej úrovne vedomia do druhej a nikto vo vesmíre nevidel v tomto procese nič zvláštne. Popritom všetkom asi pred 200 rokmi obyvatelia Síriusa, ktorí sú našim vyšším aspektom, pochopili, že existuje hrozba, že my to nikdy nedosiahneme. Predvídali udalosť, ktorá sa mala stať v roku 1972, a pochopili, že preto, aby sme vydržali, musíme byť v tom čaše na úrovni 4. dimenzie. A keď dosiahneme túto úroveň, problém nesmie vzniknúť, v opačnom prípade bude hroziť celej planéte záhuba, domnievali sa. Čas prešiel a začalo byť jasné, že ťažko dosiahneme 4. dimenziu.

Nič v tejto knihe nie je pravda, ale je to presne tak, ako sa veci majú 10

Drunvalo tvrdí, že meditácia je potrebná, aby sme získali príležitosť vrátiť sa k tomu spôsobu dýchania, ktorý sme používali do posledného posunu pólov. Pritom sa musíme naplniť pránou cez temeno a hrádzu, aby energia smerovala v našom tele ako zhora, tak i zdola. Potom prána vchádza do kryštalickej mriežky, obklopujúcej naše telo (v hviezde - tetraédry, vpísanom do sféry) a vychádza v jednej z čakier. O tejto dychovej meditácii Drunvala informovali anjeli, ktorí nie sú ničím iným, ako vyšším aspektom samého Drunvala. Tieto informácie nedostával od Thotha. Aby prežil 52 000 rokov v jednom tele, Thoth každodenne po jednej hodine robil nasledujúce cvičenie: bol otočený hlavou na sever, nohami na juh, sústredil sa na jednu z čakier a dýchal určeným spôsobom. Potom sa postavil opačným smerom, aby zmenil svoju polaritu a robil analogické cvičenie počas nasledujúcej hodiny. Okrem týchto dychových cvičení, Thoth každých päť rokov predstupoval pred "Oheň Života". Netreba hovoriť, ako sa Thoth potešil, keď mu Drunvalo ponúkol vlastnú dychovú meditáciu, ktorou úspešne zamenil svoje dlhodobé cvičenia.

Stránky

Top