Naša história a experiment Síria z roku 1972 (1)

Aby sme porozumeli, tomu, čo sa deje teraz a tomu, čo sa stane v budúcnosti, musíme poznať minulosť. V prípade rastlín, napríklad, použijeme matematiku popísanú Fibonacciho postupnosťou, aby sme zistili, ako rastú. Rastlina sa „obzrie späť“, aby videla čo bolo, presvedčí sa, kde je teraz a tak vie, kam smeruje. Pridáva počet listov práve vyrastených ako svoj doplnok poznania, koľko ďalších listov má vyrásť. Hovorí niečo ako: „Vyrástla som teraz o jeden list, to znamená, že teraz rastieme dvaja.“ A keď príde ku dvom, hovorí: „Bola som jedna a teraz som vyrástla do dvoch ďalších, takže teraz som v trojici“, a tak ďalej. Chce to pohľad späť a vidieť, ako sa to chovalo v kombinácii s tým, kde to je teraz a poznať, kam to smeruje. Taká je organická štruktúra.

Stránky

Top