Anton Parks: Studnice informací o dávné historii lidstva VI.

Původ rasy bytostí Gina’abul je v souhvězdí draka, které se sumersky nazývá Ušu. Jejich četné konflikty, které narušily jejich historii, měly za následek jejich rozdělení a vytvoření různých podras a jejich rozšíření po celém známém vesmíru. Některé zůstali v Ušu, ale většina poddruhů Amašutum a Ušumgal se usadila v Nalulkára (souhvězdí Velké medvědice), rasa Kingú v Te (orel), Mušgir a Mìmínu (šedí) v Urbar’ra (Lyra) a někteří Amašutum se nacházejí v Mulmul (Plejády). To byla doba počátku válek, které zachvátily druh Anunna na Zemi.

Anton Parks: Studnice informací o dávné historii lidstva V.

Bytosti nazývané Namlú´u dosud existují, žijí však ve vyšší dimenzi Angar. Sumerský rozklad slova NAM-LÚ-U (nesmírné lidské bytosti) byl používán jejich stvořiteli a Sumerové ho použili pro prvotní lidstvo. Později byl termín použit s odkazem na „bohy“, jaké nalezneme v Bibli pod jmény Yahvé a Elohim. Odchod Namlú’u z naší dimenze byl v době příchodu Anunna na Zemi. Namlú’u jsou lidé, kteří ztělesňují neobvyklé schopnosti. Byly vytvořeni najednou Kadištu, kteří nasadili život na tuto planetu. Byli v určitém smyslu strážci Země před příchodem Anunnaki.

Anton Parks: Studnice informací o dávné historii lidstva IV.

Za nejvyspělejší rasu ve vesmíru považujeme Kadištu. Jejich úkolem je zabezpečovat tvorbu a rozšiřování inteligentních ras ve vesmíru, tedy plnit funkci Boha – stvořitele. Můžeme je nazvat také Boží andělé. I když ovládají ty nejvyspělejší technologie (genová manipulace a klonování), nepůsobí jako nějací misionáři a dohližitelé a po splnění svého úkolu ponechávají vše svobodnému vývoji. Kadištu obvykle nezasahují do vývoje tradičních starých ras, jako jsou Gina´abul (plazi), kteří byli prvními bytostmi, osídlujícími Zemi.

Stránky

Top