ZECHARIA SITCHIN

“Série textů a svitků, které byly základem starodávné vědy a náboženství a byly později přeloženy do dalších jazyků včetně biblické hebrejštiny, sumerské příběhy o Anunnaki - starodávných bozích - se staly původním materiálem, ze kterého později vzešly naše mýty a legendy.“
Zecharia Sitchin, 1998

Pokrok v oboru Ancient Astronaut Theory závisí nejen na kontinuálním a vytrvalém výzkumu záhad, které poukazují na mimozemskou intervenci v historii lidstva, ale také záleží na pokračující diskuzi mezi kolegy, kritiky a dalšími nadšenci o tom, jestli jsou navrhované hypotézy reálné. Jeden takový průkopník a statečný badatel, který se účastní takové diskuze od samého počátku, je zároveň jedním z nejznámějších a nejúspěšnějších výzkumníků v oboru AAT: Zecharia Sitchin.

Architekti vesmíru XII. (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť LV.)

Shrneme-li dosavadní fakta, můžeme se už pokusit o nástin možné teorie vývoje života na naší planetě. Předně doporučuji vyloučit často používaný termín „náhoda“, protože i Albert Einstein prohlásil, že „Bůh nehraje v kostky“.
Začněme tedy nesporným faktem, že do Sluneční soustavy zabloudila planeta nebo spíše gigantický kosmický komplex, nazývaný Marduk/Nibiru. Civilizace na tomto vesmírném poutníkovi byla vysoce vyspělá a ovládala vesmírné síly natolik, že mohla ovlivňovat i dráhy planet.

Architekti vesmíru XI. (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť LIV.)

Vraťme se ale zpět do dávných časů. Kde můžeme najít na obloze planetu Marduk? Babylónský stvořitelský epos jasně říká, že planeta Marduk byla vetřelcem, Sumerové jej nazývají Néberu (Panna života), ale také planeta křižovatky nebo planeta přechodů. Podívejme se co nám říká babylónský epos:
Néberu – nechť pevně drží přechody nebes a země tak,
že nahoře i dole je nikdo nepřekročí a na něj každý čekat bude!
Néberu jest jako hvězda, jež na nebi jasně září.
Leží na křižovatce drah a ostatní jen na ni hledí a takto praví:
„Jméno toho, jenž středem moře neúnavně přecházel, budiž Néberu, držitel středu!”

Stránky

Top