NIBIRU – POZITIVNÍ, ČI KATASTROFICKÝ SCÉNÁŘ ROKU 2012-13?

Podle přednášky dr. Courtney Brown ze 7. července 2010 o dálkovém nazírání, visí nad rokem 2012-13 katastrofický scénář nad vstupem „planety X, Nibiru nebo červeného či hnědého trpaslíka“ do našeho solárního systému a má vytvořit gigantickou solární záři a velké meteority, které střídavě spustí tsunami, zátopy pobřeží a kolaps systémů na Zemi.

Exoplanety - bylo jich objeveno přes 400 a Planeta X (Nibiru) nikde (1. díl)

Metody radioastromomie, infračervené dalekohledy, translační metody, gravitační mikročočky a nyní i přímé optické pozorování umožnily nalézt 424 exoplanet k počátku roku 2010 ve vzdálenostech až stovky a tisíce světelných let. Lze určit radiální rychlost pohybu centrální hvězdy vyvolaný oběhem exoplanety až s přesností 5 m/s. Radary těch, kteří pomáhají a chrání, jsou jen asi 10-krát přesnější. Přesto tyto úžasné pozemní a kosmické dalekohledy nelezly údajnou Planetu X (Nibiru) o hmotnosti prý pětinásobku hmotnosti Země, která se má potulovat naší sluneční soustavou s oběžnou dobou asi 3 600 let, čili ve vzdálenosti průměrně asi 235 astronomických jednotek.

VA 243 - Dvanáctá planeta?

Zecharia Sitchin se ve své teorii o existenci Nibiru, 12. planety[1], odvolává na zvláštní zobrazení nebeských těles na jednom z mezopotámských pečetítek. Válečkové pečetítko nese označení VA 243 resp. VA/243 (číslo, pod kterým je zařazeno v berlínském muzeu). Ve sborníku ANEP[2] je nalezneme pod číslem 697. Zecharia Sitchin ve své sérii knih Kroniky země přichází s teorií o existenci vysoce vyvinuté civilizace "bohů", kteří stvořili člověka a řídili život ve starém Sumeru. Bohové - Anunnaki pocházeli z 12. planety zvané Nibiru. Obyvatelé staré Mezopotámie získali od svých bohů vysoké znalosti astronomie, což má dokazovat i pečetítko VA 243. V levé horní části pečeti, mezi hlavami dvou postav, je klíčový obrázek.

Nibiru – kdy přiletí?

Zecharia Sitchin, "Dvanáctá planeta" str. 260 [1]
V předešlých kapitolách jsme se dozvěděli, že směřování lidstva k civilizaci - podpořeno zásahem nefilů - prošlo třemi etapami, jež následovaly vždy po 3600 letech: mezolit neboli střední doba kamenná (kolem roku 11000 př. Kr.), období rozvoje hrnčířství (kolem r. 7400 př. Kr.) a náhlý rozkvět sumerské civilizace (kolem r. 3800 př. Kr.). Je tedy pravděpodobné, že nefilové pravidelně kontrolovali pokrok lidstva (a pokaždé se rozhodli, že jej podpoří), jelikož se mohli setkat a poradit pokaždé, když se Dvanáctá planeta přiblížila k Zemi.

Stránky

Top