ZÁLEŽITOST S ADAMOVÝMI MIMOZEMSKÝMI GENY

Podle čího obrazu byl stvořen Adam, prototyp moderního člověka - homo sapiens? Bible uvádí že Elohim tehdy řekl: “Udělejme člověka ke svému obrazu, podle své podoby...” Máme-li však akceptovat podmíněné vysvětlení záhadného vzniku speciální sady lidských genů, nabídnuté vědou po ukončení projektu lidského genomu v polovině února, pak je za vše zodpovědná skupina baktérií!

Editoriál: TRHLINA V MÚRE

„Doba ďalšieho preletu Nibiru Slnečnou sústavou sa nezadržateľne blíži...“ Týmito slovami končil ›› predchádzajúci Editoriál a patrilo by sa tu teda uviesť o tom viac. Možno Vás zaskočím, ale nebudem písať o podozrivej aktivite pri teleskopoch strážiacich Južnú oblohu (odkiaľ sa má podľa prepočtov Nibiru priblížiť), ani o snahe celú vec zosmiešniť, či naopak o serióznych dokumentárnych filmoch na túto tému.

Editorial: WHAT IF IT´S TRUE??

I hang on every word, there was no other way – the books of Zecharia Sitchin are of that type, I read them in one breath. After a while I wasn´t if I mind that what I read is written in such a bewitching way that it isn´t even trying to look like a hypothesis. It was the most fantastic story of all the real stories lying in front of me – THE STORY OF THE EARTH!

Editoriál: A ČO AK JE TO PRAVDA?!

Hltal som každé slovo a nedalo sa inak – knihy Zechariu Sitchina sú už skrátka také – na jeden dúšok. Po chvíli som už neriešil, či mi vadí, že to čo čítam, je prezentované tak uhrančivo, že sa ani len nesnaží tváriť ako hypotéza – predo mnou ležal „najfantastickejší zo všetkých skutočných príbehov“ – PRÍBEH ZEME!

Stránky

Top