ILÚZIA OČKOVANIA — O tom, ako očkovanie oslabuje prirodzenú imunitu a čo možno urobiť pre znovuzískanie zdravia

Poznám mnoho predstaviteľov alternatívnej medicíny a dokonca aj niekoľko detských lekárov, čo zaujali neočkovací prístup ku zdraviu. Nestretla som sa však doposiaľ s nikým, ako som ja sama: s vedcom v koľajách hlavnoprúdového (mainstreamového) biomedicínskeho výskumu, ktorý by nevzhliadal k očkovaniu ako k najskvelejšiemu vynálezu modernej medicíny.

POTVRDENÉ: Regresívny autizmus nie je genetického pôvodu!

My tu vo farmaceutickom výskumnom ústave Sound Choice (Sound Choice Pharmaceutical Institute = SCPI) sme už pred niekoľkými rokmi - po prečítaní si dovtedy zverejnenej literatúry o regresívnom autizme - pochopili, že toto nie je dedičná (génmi prenášaná) choroba. S autizmom boli v rôznych zverejnených štúdiách spojené stovky rôznych mutácií. Choroba, s ktorou sú spojené stovky rôznych mutácií nemôže byť dedičnou chorobou. Človek nemusí byť špičkovým vedcom, aby mu to docvaklo.

Pravda môže byť krutá... (rozhovor s Mariánom Fillom)

"Sme záujmovým neformálnym združením bez právnej subjektivity.
Nerobíme medzi sebou rozdiely na základe pohlavia, náboženstva, svetonázorového presvedčenia, spoločenského postavenia, povolania, školského vzdelania, ani na akomkoľvek inom základe.
Snažíme sa jeden druhému pomáhať ako vieme, a to nielen v otázke (ne)očkovania."

Stránky

Top