Zväzáci, ortodoxní a užitoční idioti

Ja ich volám zväzákmi, Slozenicyn ich volal ortodoxní a Lenin užitoční idioti. Mnohí si spomínate na pionierskych vedúcich, čí zväzákov zapálených pre budovanie socializmu. Dnes podobne zapálených ľudí vidíme v občianskodemokratickej mládeži, neziskovkách, čí spoločnostiach pre priateľstvo s Ľudom USA. Kto sú títo nadšení budovatelia a piliere každého režimu? Ich podpora každého aktuálneho zriadenia vyvoláva pocit, že sa jedna o ľudí bez chrbtovej kosti ale nie je to tak. Týmto ľuďom to totiž vôbec nedochádza.

Život po 20 letech kapitalismu

Co stihly vládní garnitury za 20 let v ČSSR pak ČSFR a nakonec ČR
Text přišel emailem jako prezentace PowerPoint. Převedl jsem jej do formátu pro článek a mírně upravil a doplnil.
20 let je jedna generace člověka. I pro naši novodobou historii je toto období rozhodující. Protože letos uplyne 20 let od státního převratu uskutečněného v r.1989 pod názvem „sametová revoluce“, stojí se za to ohlédnout, co naši neschopní a všehoschopní stihli:

Třetí komunistický převrat

Jako devatenáctiletý student jsem na taneční zábavě ve Velkém Přítočně u Kladna vyvěsil britskou státní vlajku, kterou jsem dostal v upomínku od majora Josefa Horáka z Lidic před jeho útěkem z Československa v roce 1948. Stalo se to 14. října 1950, tedy téměř k dvouletému výročí Horákova útěku (Horák byl za války pilotem RAF a na statku jeho otce byli postřílení lidičtí muži). Po denunciaci jsem byl vyloučen ze studií tehdejším předsedou ÚV ČSM v Kladně Vladimírem Kolmistrem, spolužákem ze 4. ročníku Vyšší průmyslové školy v Kladně, a poslán do TNP na důl Gottwald ve Švermově u Kladna. Fanatický komunista a svazák Kolmistr, který už tenkrát intenzivně spolupracoval s StB (její velitelství sídlilo hned vedle školy v budově porodnice), zahájil svým počinem můj 18,5 roku trvající pobyt ve věznicích a lágrech komunistického režimu.

Nežná, alebo revolúcia?

Pôvodné zámery prevratu, ktorý vošiel do dejín pod označením Nežná revolúcia, sa s odstupom dvoch desaťročí predsa len podarilo uskutočniť. Podľa viacerých rešpektovaných prameňov známe udalosti v strednej a východnej Európe, ktorá v roku 1989 patrila do sféry vplyvu ZSSR, mali niekoľko základných cieľov. Prvým želaním bola personálna (generačná) obmena politického vedenia v štátoch, ktoré sa medzičasom zo sovietskych satelitov stali americkými protektorátmi. Druhým zbožným motívom bola výmena dovtedajších dispozičných práv najvyššej nomenklatúry KSČ za reálne vlastnícke práva získané ekonomickou transformáciou v procese privatizácie. Treťou – donedávna zdanlivo najohrozenejšou métou prevratu – bolo odvrátenie technologického a hospodárskeho zaostávania Ruska najmä vo vzťahu k USA a dosiahnutie uznania Moskvy ako jedného z kľúčových geopolitických hráčov v celosvetovom meradle.

Stránky

Top